CIENCIAS DA NATUREZA

Clara Alonso Rodríguez
Elena Juiz Rodríguez
Begoña Torres Rivas

DEBUXO (Galería de traballos)

Ana Fuertes Besada (Xefe Dpto.)
Carlos Caamaño Rivas
Blanca Barrio Gutiérrez
Eusebio Rivero Veiga
Juan Fernández-Miranda Muñiz

ECONOMÍA

José Manuel Justo Acevedo  (Xefe Dpto.)
 

EDUCACIÓN FÍSICA

Benito Hermida Rivas (Xefe de Dpto.) 
Luis Alberto Rascado Iglesias
José Carlos Novo Comba

FILOSOFÍA 

Sonia Soto Boullosa (Xefe de Dpto.)
César Vallejo Palacios

FÍSICA E QUÍMICA

Joaquín Castro Poceiro
María Pierres Duarte-Ferreira (Xefa de Dpto.)
Raquel María Bandín Matos

FRANCÉS

María Elena Pazos Cardoso (Xefa de Dpto.)
María Carlota Penelas Grela
 

GREGO

María Dolores Cruz García (Xefa de Dpto)

INGLÉS

Ana María Fontenla Rodríguez
Carmina Aguado Madrigal  (Directora)
Arturo Neira Rodríguez (Xefa de Dpto.)
Antonio Peleteiro Antas
Inacio Xosé Almeida-Martínez Flores
Beatriz Couto Fontenla
Auxiliar de conversa:

LABORATORIO (Ciclo Medio)

María Gloria Iglesia Cabaneiro (Titora FCT y Erasmus)
Rebeca Vázquez Núñez
Ana Isabel Mariño Arias (Xefa de Dpto)
Matilde Fandiño Perianes

LATIN

María del Mar Martín Saracho (Xefa de Dpto.)

LINGUA CASTELÁ

Julia Verdullas Fernández (Xefa de Dpto.)
Javier Martínez Alejandre
Ángela Carla Blanco Ballón
Rosa San Luís Lorenzo
Mónica Gallardo Velasco

LINGUA GALEGA


María Mar Rua Ferradás
Xan Riobó Rouco (Xefe de Dpto)
Ramona Neira Pérez
Lorena Domínguez Mallo
Pilar Lueiro García

MATEMÁTICAS

José M. Ramos González (Secretario)
Rafael Piay Durán (Xefe de Departamento)
María Luisa Vilanova Díaz
María del Carmen Rey Pazos
Elena Olga Gutiérrez Carballude
Rosa María Pena Barros

MUSICA

María Luisa Sánchez González  (Xefe Dpto)
Raquel Escobar Lozano
 

ORIENTACIÓN

Ana María González Correa (Xefa de Dpto.)
María Jesús Abilleira Rodríguez (Pedagoxía terapéutica e Vicedirectora)

RELIXIÓN

Elena Ferro Dios  (Xefa de Dpto.)

TECNOLOXÍA

Venancio Piñeiro Iglesias (Xefe de Dpto.)
Sonia González López
María Vilas Juncal

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Mercedes Mora Calvo (Xefa de Estudos.)
Manuel Reboredo Tajes
Manuel Alberto Lago Villaverde (Xefe Dpto.)
Marcos Fernández Ferreiro
Alfonso Ferreiro Monteagudo.

Contactos en ies.xunqueira.1@edu.xunta.es
indicar no asunto o nome do profesor


Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo