DOCUMENTACIÓN DO CENTRO

ARQUIVO

    Plan Anual Biblioteca curso 2019-2020  (actualizado 17/10/2019) Ver arquivo
    Plan de Integración das Tecnoloxías da Información e Comunicación  (actualizado 07/12/2019) Ver arquivo
    Proxecto do Club de Lectura 2019 - 2020 (actualizado 04/10/2019) Ver arquivo
    Proxecto Lector 2019-2020 (actualizado 07/12/2019) Ver arquivo
     
   Proxecto Lingüístico (actualizado 22/11/2018) Ver arquivo
   Plan Atención á Diversidade 2019-2020 (actualizado 07/12/2019) Ver arquivo
   Normas de Organización e funcionamento  (NOF)  (actualizado 29/10/2017) Ver arquivo

Anexo I. Protocolo de Abstención Escolar

Ver arquivo

Anexo II. Atención Educativa Domiciliaria

Ver arquivo

Anexo III. Caderno de Identidade de Xénero

Ver arquivo

Anexo IV. Protocolo Educativo para alumnado con TEA

Ver arquivo

Anexo V. Protocolo de Consenso sobre TDAH

Ver arquivo

Anexo VI. Protocolo de Acoso e Ciberacoso.

Ver arquivo
   

Plan de Convivencia

Ver arquivo
   Plan de Acción Titorial 2019-2020 (actualizado 07/12/2019) Ver arquivo

 Proxecto Educativo do Centro (PEC)  (actualizado 07/12/2019)

Ver arquivo

 Plan Xeral Anual 2019 - 2020 (actualizado 07/12/2019)

Ver arquivo
   Calendario Escolar 2019-2020 Ver arquivo
   Programacións (curso 2019/2020)    

Ciencias da Natureza  (pdf)      Programación         Addenda 3º trimestre

 
       Ciclo Medio de Laboratorio (pdf)  Programación    Addenda 3º trimestre  

Debuxo   (pdf)   Programación     Addenda 3º trimestre

 

Economía   (zip)   Programacións     Addenda 3º trimestre

 

Educación Física   (pdf)     Prog ESO-1ºBach     Prog 2º Bach     Addenda 3º trimestre

 

Filosofía    (pdf)     Programación     Addenda 3º trimestre

 

Física e Química  (pdf)   Programación     Addenda 3º trimestre

 

Francés (pdf)      Programación     Addenda 3º trimestre

 

Grego   (pdf)       Programación     Addenda 3º trimestre

 

Inglés   (pdf)   Prog ESO    Prog Bach     Addenda 3º trimestre

 

Latín    (pdf)    Programación     Addenda 3º trimestre

 

Lingua Castelá e Literatura    (pdf)     Programación     Addenda 3º trimestre

 

Lingua Galega e Literatura     (pdf)    Programación      Addenda 3º trimestre

 

Matemáticas     (pdf)     Programación ESO    Programación Bacharelato     Addenda 3º trimestre

 

Música   (pdf)      Programación     Addenda 3º trimestre

 

Orientación    (pdf)     Programación    

 

Relixión   (pdf)     Programación     Addenda 3º trimestre

 

Tecnoloxía    (pdf)    Programación     Addenda 3º trimestre

 

Xeografía Historia     (pdf)     Programación     Addenda 3º trimestre

 

 

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo